Toiminnasta

Sysmän Seura, entinen Sysmän Kotiseutuyhdistys

Sysmä Seura ylläpitää makasiinimäellä sijaitsevaa Sysmän kotiseutumuseota. Tämän lisäksi seura järjestää kokouksia, kotiseutupäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, kuten näyttelyitä, talkoita sekä kulttuurimatkoja. Tule mukaan kotiseututoimintaan!

Yhdistyksen tarkoituksena on

– kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta,

– elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen,

– kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen sekä

– kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

– toimii alueensa etujärjestönä, on yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa ja vaikuttaa päätöksentekoon,

– tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,

– toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä,

– seuraa kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystä sekä tekee siihen liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia,

– harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa,

– edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista,

– harjoittaa museotoimintaa ja tukee paikallista kotiseutuarkistoa,

– ylläpitää paikalliselle kotiseututoiminnalle tarpeellisia tiloja,

– järjestää kokouksia, kotiseutupäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, kuten näyttelyjä, talkoita sekä kulttuurimatkoja ja opintoretkiä,

– järjestää koulutusta sekä tiedottaa aluettaan ja omaa toimintaansa koskevista asioista,

– toimii yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton, maakunnan liiton ja kotiseututyön aluejärjestön kanssa.

Yhdistys on perustettu vuonna 1962.